Vores nye energisparevinduer godkendt til højeste tilskud fra Energistyrelsen

Skal du have udskiftet facadevinduer i din bolig, har du sikkert hørt om de meget høje tilskud, du kan få del i fra Bygningspuljen. Det kræver, at de vinduer, du vælger, er på Energistyrelsens Positivliste. Vinduespladsens nyudviklede vinduesystem, Nordic og Nordic Alu, er nu kommet på denne liste. Det giver dig ekstra fordele og store besparelser, hvis du vælger vinduer fra Vinduespladsen.

Højeste tilskud fra Bygningspuljen til vores nye vinduestype

Vores nye vinduessystem, Nordic og Nordic Alu, er netop kommet på den eksklusive positivliste over Vinduessystemer, der lever op til Energistyrelsen allerskrappeste energikrav. Det betyder, at hvis du søger Bygningspuljen om tilskud til udskiftning af facadevinduer, så tilhører Nordic og Nordic Alu fra Vinduespladsen nu den eksklusive kreds af energibesparende vinduestyper, som er kvalificeret til det størst mulige tilskud igennem Bygningspuljen.

Mere information om tilskud til facadevinduer her

Du skal være meget velkommen til at ringe eller skrive til Vinduespladsen, så vil en af vores vindueskonsulenter svare på alle dine spørgsmål, og sammen kan I afdække dine muligheder for at få del i Bygningspuljen i forbindelse med udskiftning af facadevinduer på din ejendom. 

Det bedste energimærke

Vinduespladsen har været igennem en lang proces hos Danmarks Teknologiske Institut. Her er vores nyudviklede vindue blevet målt, vejet og regnet på. Afgørelsen er nu i hus. Vi er stolte over at kunne annoncere, at Nordic og Nordic Alu har opnået den højeste udmærkelse. Dette hedder i Energistyrelsens regi: “Energimærke 2”, hvilket faktisk er endnu bedre end “Energimærke 1”.

Ekstra tynde profiler i vores energisparevindue

Mere glas, mindre træ. Det er opskriften, hvis et vindue skal optimeres til at spare maksimalt på energien. Det har også været den drivende tanke bag designet af vores nye vindue. Her er profilerne på vinduet groft sagt blevet 1 centimeter smallere, mens glasfladen er blevet 1 centimeter bredere. Trelagsglas som i Nordic og Nordic Alu slipper nemlig generelt mindre varme ud, end træ gør. Vores nye vinduer giver dig altså ikke kun muligheden for at få det højeste tilskud fra Energistyrelsen, men også mulighed for at spare på varmeregningen.

Højisolerende trelagsvindue

Nordic og Nordic Alu er et højisolerende trelagsvindue, der er videreudviklet fra det energisparevindue, som har været standard i de fleste energivenlige vinduesinstallationer hos Vinduespladsen de senere år.

Hvornår kan man søge Bygningspuljen?

Man kan i 2021 søge Bygningspuljen om tilskud til udskiftning af vinduer fra uge 14. Det er ugen umiddelbart efter påske. Vær opmærksom på, at Bygningspuljen fungerer efter først-til-mølle princippet. Derfor er det godt at få indsendt sin ansøgning så tæt som muligt på ansøgningsfristen d. 7. april 2021. Energistyrelsen har meldt ud, at der i 2021 vil blive gjort yderligere to pengepuljer tilgængelig for ansøgning via Bygningspuljen. Ansøgningsfristen bliver omkring begyndelsen af henholdsvis august og november.

Hvad er Energistyrelsens Positivliste?

Energistyrelsen Positivliste er en liste over de vinduessystemer, der kan modtage tilskud fra Bygningspuljen. Vinduessystemerne skal enten have opnået et særligt energimærkningscertifikat, eller de skal være blevet blåstemplet ved et anerkendt prøvningsinstitut. Vinduespladsen har opnået den rette certificering ved at lade NordicVinduet underlægge en meget grundig testprocedure ved Dansk Teknologisk Institut. 

Hvad kan du opnå i tilskud?

Tilskuddet til udskiftning af vinduer udregnes i Bygningspuljens regi pr. kvadratmeter. Vinduespladsen er, som det ser ud i øjeblikket, godkendt til 2.200 kr. i støtte pr. kvadratmeter. Det kan betyde rigtigt store besparelser for dig, hvis du vælger netop Vinduespladsen som din vinduesleverandør og vinduesmontør. 

Et eksempel på tilskud fra Bygningspuljen

Skal du for eksempel have udskiftet 10 vinduer i et parcelhus på 160 kvadratmeter, kan tilskuddet fra Bygningspuljen resultere i en besparelse på kr. 33.000.

  • 10 vinduer med et areal på 2 kvadratmeter hver især = 22 kvadratmeter
  • 22 x 1500 kroner = kr. 33.000
Det skal bemærkes, at dette er en beregning foretaget ud fra de aktuelt gældende tal for Bygningspuljen. Ordningen revideres løbende. Derfor kan Vinduespladsen ikke garantere, at det endelige regnestykke kommer til at se ud præcist som i det anvendte eksempel.
 

Ifølge de aktuelle tal fra Energistyrelsen er tilskuddet pr. kvadratmeter for et vinduesareal under 40 kvadratmeter: kr. 1.500. For et vinduesareal over 40 kvadratmeter er det aktuelle tilskudsbeløb kr. 1.200 pr. kvadratmeter

Hvem kan modtage tilskud fra Bygningspuljen?

Der er meget brede rammer for, hvem der kan modtage tilskud fra Bygningspuljen. Der er støttemuligheder for alt fra private boligejere og andelsforeninger til ejerforeninger og anpartsselskaber. Det er dog en forudsætning for at kunne modtage støtte fra Bygningspuljen til facadevinduer, at dit energibesparelsesprojekt ikke modtager andre offentlige tilskud. Dette gælder også fradrag via BoligJobordningen/Håndværkerfradraget. Det er altså ikke muligt at modtage tilskud fra Bygningspuljen og fradrag via BoligJobordningen på én og samme tid.

Hvor godt isolerer Nordic/Nordic Alu?

Nordic og Nordic Alu lever op til de højeste standarder inden for energieffektivisering af boligens klimaskærm. En U-værdi på 0,6 havde været nok til at opnå tilskud via Bygningspuljen. U-værdien på Nordic og Nordic Alu er dog hele 0,75, som i dag er det maksimale niveau for energibesparelse. U-værdien er en betegnelse for isoleringsevnen ved en given bygningsdel.

Eref-værdien

Det andet vigtige parameter for tildeling af støtte er Eref-værdien. Nordic og Nordic Alu har en Eref-værdi på 9,3 kWh/m2K. Minimumskravet i Bygningspuljen for facedevinduer er en Eref-værdi på under 15 kWh/m2.

Eref-værdien beskriver varmetabet i en bolig. Målet er, at bygningen skal være energineutralt. Dette opnås i rigt mål med Nordic og Nordic Alu, der faktisk optager mere varme, end det afgiver.

Energistyrelsens Q&A på brugerspørgsmål

Energistyrelsen får en del henvendelser fra boligejere, der efterspørger mere viden om detaljerne i ansøgningsproceduren. Til det for formål har Energistyrelsen offentliggjort en liste med svar på de 6 spørgsmål, som styrelsen hyppigst får henvendelser om

Dette er essensen af svarene på de 6 spørgsmål:

  1. Energistyrelsen er i forbindelse med ansøgningen primært interesseret i at vide, om de vinduer, der ønskes monteret, er i Energiklasse 1 eller 2. 
  2. Tilskuddet til bygningsejeren vil være det samme, uagtet hvilket produkt der vælges fra Bygningspuljens Positivliste.
  3. De nærmere retningslinjer for, hvad der skal stå på fakturaen, der indsendes efter udførelsen af det tilskudsgivende arbejde, uddybes også i Energistyrelsens Q&A.
  4. Energistyrelsen præciserer, ud fra hvilke kriterier sagsbehandleren vurderer tilskudsberettigelsen til blandt andet terrassedøre og skyde- og foldedøre-
  5. Tips til hvordan man kan finde frem til det relevante antal kvadratmeter, som tilskuddet vil blive beregnet ud fra.
  6. Det korrekte certifikat på det fabrikat af energivinduer, der er blevet anvendt, skal fremgå af fakturaen, som udarbejdes, efter at arbejdet er udført.

Kontakt Vinduespladsen

Vil du vide mere om både det tekniske og det praktiske i forbindelse med udskiftning af vinduer med støtte fra Bygningspuljen, så kontakt endelig Vinduespladsen, så kan du få en snak med en vindueskonsulent, der både kender til processen med udskiftning af vinduer og til de gældende regler for Bygningspuljen.

Få hjælp til hele din udskiftning af vinduer og døre eller trappe.

Send os dit telefonnummer så kontakter vi dig