Reklamationsrapport

Udfyld reklamationsrapport

Hvis du har en reklamation på et af Vinduespladsens produkter – kan du blot udfylde en reklamationsrapport i højre side. 

Det er vigtigt at beskrive reklamationen omhyggeligt og medsende  billeder både tæt på og med lidt afstand så problemet tydeligt kan ses.

Hvis du indsender denne reklamationsrapport har vi mulighed for hurtig behandling af din reklamation.

Så snart vi har modtaget reklamationen vil den blive sendt til den afdeling som er ansvarlig for udførelsen eller evt montagen af  netop dine produkter.

Hvis du har modtaget et produkt som har en fejl er det vigtigt at du ikke monterer produktet inden du har aftalt nærmere med Vinduespladsen.

Vi tilstræber at reklamationen afklares førstkommende arbejdsdag således at der er en aftale om det videre forløb. Det kan dog i nogle tilfælde kræve planlægning eller eventuelt fremstilling af nye dele hvilket kan tage op til den gældende leveringstid før reklamationen kan udbedres. 

Hvis din reklamation ikke er berettiget forbeholder vi os ret til at opkræve de omkostninger som har haft i forbindelse med servicebesøget.

Læs mere om forhold vedrørende reklamationer i vores salgs- og leveringsbetingelser som kan læses her : Salgs- og leveringsbetingelser

Med venlig hilsen 

Vinduespladsens serviceafdeling.