Trappebilag 2008.6

Det er en god ide at gennemlæse trappebilaget 2008.5 fordi der her står vigtige forhold vedrørende vores trapper og hvad du skal være særligt opmærksom på.

Mål & Opmåling

Hvis Vinduespladsen foretager opmåling står Vinduespladsen inde for målene. Ved opmåling beregnes mindst 1 cm luft hele vejen rundt om trappen og evt. mere hvis væggen ikke er lige. Ligeledes beregnes trappen til at være ca. 6 cm smallere end trappehullet, hvis trappen er med gelænder, så der er plads til at lade hænderne hvile på gelænderet, når trappen anvendes. Trapper uden gelænder skal have mindst 1 cm luft omkring trappen af hensyn til montagen. Der er 2 dages rettefrist efter bestilling, hvorefter trappens mål ikke kan ændres uden meromkostninger. Mål og materialer fremgår af ordrebekræftelsen samt trappeskitsen.

Alle trapper bliver prøvesamlet på fabrikken i Polen eller Litauen inden afsendelse, hvilket er en ekstra sikkerhed for at trappen passer når den leveres/monteres.

Trappeudførsel

Trin og håndliste kan udføres i mange forskellige trætyper som fx: fyr, bøg, eg, ask, birk og mahogni med flere. BEMÆRK: da træ er et levende materiale kan der i alle træsorter forekomme farveforskelle. Trævanger udføres i 40-43 mm massiv bøg,ask eller birk. Stålvanger kan tilbydes i 8 forskellige typer og dimensioner. Stødtrin i 18 mm massiv bøg eller MDF. Trin er 40-43 mm massiv træ. Højde på gelænder er normalt 90-95 cm. 

Alle profiler og dimensioner er den til enhver tid gældende standard og justeres løbende efter behov. Desuden er nogle dimensioner tilpassede til det enkelte trappeprojekt. Fx er musetrapper oftest med 60 eller 80 mm trin og stødtrin. Der kan vælges mellem mange forskellige designs og materialer. Vi kan også lave specialdesignede trapper, hvis du har helt konkrete ønsker til udformningen. Derfor er dimensioner, materialer og udskæringer udført efter fabrikkens valg hvis ikke andet fremgår af ordrebekræftelsen. Læs mere på vores hjemmeside kun for trapper – www.trappeteamet.dk eller se vores flotte trapper i billedgalleriet.

Overfladebehandling

Hvidmalede trapper udføres som udgangspunkt enten i bøg,ask eller birk, da der så ikke vil komme knastudtræk, som hvis trappen var udført i fx malet fyrretræ. Trappen er i princippet færdigmalet fra fabrikken, men pga. transport, montering og udtørring kan der opstå små skønhedsfejl som udbedres under montagen hvilket kan være synligt. Ligeledes kan vangerne som er fremstillet i hårdttræ godt fremstå med synlige træstrukturer i malingen som standard.
Lakerede trapper lakeres med 2 lag klar lak. Da laktypen er en tykkere og dermed mere holdbar lak vil lakerede dele fremstå lidt mere glatte og skinnende end fx olierede dele. 

Hvis trappen hvidpigmenteres tilføres lidt hvid farve til lakken eller olien. Hvidpigmenterede dele kan fremstå forskellige i toning da træ optager farven forskelligt.Lakerede trin skal behandles efter behov, da det er lakken der skal modstå slitagen og ikke træet. Fyrretræ er en blød træsort, og derfor vil der nemt kunne opstå mærker og sår i træet ved valg af fyrretræstrin.

Levering:

Medmindre andet fremgår af ordrebekræftelsen (fx montage) leveres trappen usamlet i løsdele og der må forventes lettere tilpasning af de enkelte dele ved montage. Trappen er prøvesamlet fra fabrikken, således at alle udfræsninger er lavet. Dog skal der bores igennem vanger, når disse skal monteres, og stolper, gelænder og vanger skal evt. tilpasses til trappehullet. Der medfølger skruer, trappetegning og propper.

Bygningsreglementet:

I private boliger er der ikke krav fra bygningsreglementet til trappens udførelse. Da de fleste kunder ikke har plads til eller ønske om at trappen udføres i henhold til det gældende bygningsreglement, skal det fremgå af ordrebekræftelsen hvis trappen skal overholde bygningsreglementets regler. Kontakt Vinduespladsen for at høre mere.

Montering:

Vælger du at få trappen monteret, vil det være montørerne fra fabrikken i Polen eller Litauen der opsætter trappen. Montørerne taler enten engelsk eller tysk. Du kan i løbet af dagen ringe til Vinduespladsen på tlf 4676 9100, som har kontakten til montørerne. Montørerne har selv bygget trappen hjemmefra, og er derfor de bedst kvalificerede til opsætte trappen. Montagen tager oftest en hel dag.
Ved montering forudsætter vi at der er et færdigt trappehul til montage. Evt. timeforbrug på tildannelse af trappehul skal forudaftales og ekstra tidsforbrug vil blive faktureret med 390 kr. pr. mandetime plus moms.
Hvis det øverste trin i trappen skal støde helt ind til gulvet på første sal skal inddækningen (foran trappen) enten udføres efter trappen er monteret, eller også skal gulvbelægningen på 1. sal føres helt ud til kanten af hullet – alternativt skal der anvendes en dækskinne (tæppeskinne) som kunden selv skal fremskaffe og montere. Hvis trappehullet er inddækket vil trappen blive monteret på inddækningen, hvis ikke andet fremgår af ordrebekræftelsen.

Trappeåbning

Ved tvivl om hvordan trappehullet skal tildannes, kan du evt. kontakte Vinduespladsen. Ved montage eller hvis Vinduespladsen udfører / ændrer trappehullet tages der forbehold for skjulte ledninger og rør (fx varme og vandrør) som ved en evt. beskadigelse er kundens ansvar.
Endvidere er efterreparationer på vægge med tapet, spartel eller malerarbejde ligeledes kundens ansvar.
Der laves kun trappehul og inddækning i trappehullet såfremt det fremgår af ordre-bekræftelsen. Montørerne har selv alt værktøj med, dog skal de bruge strøm til nogle maskiner og endvidere have adgang til et toilet.

Ved forgæves kørsel af vore montører på grund af kundeforhold f.eks. glemt aftale eller trappehul ikke klar til montage, vil der blive faktureret en ekstra kørsel på 1800 kr. incl. moms.

Det er vigtigt at vægge og trappehul ikke er skæve

Der tages forbehold for skæve vægge, skævt udført trappehul og forkert inddækket trappehul. Der tages endvidere forbehold for at væggene ikke er bærende – da trappen f.eks. ikke kan hæftes i en gipsvæg på normal vis. Som standard afsluttes der ikke imellem væggen og vangen. Der kan mod et pristillæg tilbydes afslutning med fuge eller vangeliste men det skal fremgå af ordrebekræftelsen hvis det er bestilt. Hvis væggen skal males eller tapetseres efter montage af trappen – fuges eller monteres lister ikke.

Skal der være gulvtæppe på 1. salen,placeres udtrinnet max. 5 mm over gulvet. Alternativt i plan med gulvet. Hvis gulvet ved det øverste trin ikke er horisontalt, vil øverste trin blive monteret horisontalt og gå max. 5 mm over gulv.
Ved samling af trappen vil trinnene monteres med silikone inde i vangen for at modvirke at trappen knirker ved anvendelse. Dette bliver IKKE gjort hvis trin eller vanger ikke er overfladebehandlede da silikone kan vanskeliggøre efterfølgende overfladebehandling af trin og vanger.

Klargøring inden montage

Inden trappemontørerne kommer for at montere trappen er det vigtigt at der er ryddet i arbejdsområdet og fri adgang til hvor trappen skal monteres. Stilladser, værktøj, møbler, potteplanter og lign skal være flyttet så der er ryddet i trappehullet. Endvidere er det kundens ansvar at afdække møbler og inventar efter behov samt afdække gulvet i arbejdsområdet med afdækningsmateriale for at undgå evt ridser og skader herpå. Hvis du ønsker afdækning af gulve mm kan det mod en merpris aftales separat og skal fremgå af ordrebekræftelsen. Montørerne er selvfølgelig forsigtige under montagen men evt ridser og småskader kan ske. Hunde, katte og andre kæledyr skal helst heller ikke have adgang til arbejdsområdet for ikke at komme til skade.

Malerreparationer, oprydning og rengøring.

Eventuelle malerreparationer på trappen efter montage vil blive foretage med malerrulle eller pensel og kan fremstå en anelse anderledes i farve og struktur end de sprøjtemalede dele. Det vil ofte være nødvendigt at save og bore under montagen hvilket medføre at vi efterlader træstøv, borestøv og savsmuld. Når vi er færdige, vil der efterfølgende være noget rengøring, og trappen skal rengøres med en fugtig klud efter at evt malerreparationer er helt tørre, hvilket er kundens ansvar, selvom vi selvfølgelig rydder op efter os. En evt. gammel trappe medtages kun såfremt det fremgår af ordrebekræftelsen. Når montagen er afsluttet vil du få udleveret et evalueringsskema som skal udfyldes inden trappemontørerne forlader byggepladsen. Vi fremsender også skemaet på mail og hvis ikke du har modtaget det er du velkommen til at kontakte os med det samme. Evalueringsskemaet indeholder nogle punkter som er vigtige at kontrollere og skal være med til at sikre at vi aflevere trappen som ønsket. Evt mangler kan udbedres med det samme idet montørerne har værktøjer hertil i montørbilen.

Montagetidspunkt

Ved bestilling af trappen angives en forventet leverings- og montageuge. I ugen før forventet montage vil kunden blive kontaktet for at aftale endelig dag og tidspunkt i ugen efter. Da trappen er specielt tildannet til kunden trappehul må det forventes at der evt skal udføres rettelser på trappen hvilket betyder at der kan være en delmontage eller dellevering som kommer efter montagetidspunktet. Ligeledes tages der forbehold for ændringer i tidsplanen efter aftalen er lavet med kunden, idet der af og til er kunder som må ændre montagetidspunktet pga uforudsete hændelser som sygdom, forsinkede byggeprojekter osv.

Fugt

Da træet til vore trapper er ovntørret til 8-10 % træfugtighed er det vigtigt at stedet hvor trappen skal monteres er grundigt udtørret. Hvis fx at trappen skal monteres på en nybygget eller nypudset væg – er det kundens ansvar at væggen er udtørret helt inden montage. Ligeledes med nylagte gulve og fugt i huset i det hele taget. Vore trapper er ovntørrede for at træet ikke skal arbejde efter montage og er beregnet til en træfugtighed som et normalt indeklima med ca 50-60 % relativ luftfugtighed.

Trappens konstruktion

Hver enkelt trappe er konstrueret og dimensioneret til at kunne modtage belastning svarende til normal anvendelse. Enhver ændring i trappens konstruktion fx ved at save dele af trappen væk eller efterfølgende at bygge gelænder på trappen – medfører bortfald af garantien på trappen.

Se flere trappebilleder i billedgalleriet.

Trappebilag - Trappe med buet forløbStåltrappe med glasHalvsvingstrappe i moderne design