Bygningspuljen

Vinduer og døre i kombineret design

Søg Bygningspuljen og få op til 30 procent i tilskud på nye vinduer. For eksempel er der ved facadevinduer til et parcelhus på 150 kvadratmeter mulighed for op til kr. 68.000 i tilskud.  Vær opmærksom på, at det er først-til-mølle for ansøgere. Der kan søges om tilskud fra den 15. oktober. 

Ring eller skriv til Vinduespladsen, så vil vores konsulenter give dig et tilbud på udskiftning af dine vinduer og døre som du kan bruge til at ansøge energistyrelsen om tilskud med. På den måde kan du få del i de næsten 250 millioner kroner, der er til rådighed i Bygningspuljen i 2021. Ordningen løber foreløbig til 2024.

OBS – bygningspuljen for 2020 er blevet brugt, men man kan ansøge igen til 2021. Læs mere her 

Hvad er bygningspuljen?

Bygningspuljen er et nyt initiativ fra Energistyrelsen. Formålet er at tilskynde til energibesparelser og energioptimeringer i helårsboliger.  Forbedringer af boligens klimaskærm er et højt prioriteret område i Bygningspuljen. En afgørende del af klimaskærmen er vinduerne.

Disse vinduesprojekter kan give tilskud

Her er fire eksempler fra Bygningspuljens positivliste relateret til vinduer og døre. Har du et byggeprojekt på din bolig, der handler om et af disse 4 indsatsområder, så er Bygningspuljen måske noget for dig.  

 • Udskiftning af facadevinduer
 • Udskiftning af yderdøre med en glasandel på minimum 70%
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas
 • Udskiftning af ovenlysvinduer
Vinduespladsen sælger ikke ovenlysvinduer. Vi er derimod eksperter i udskiftning og montering af de tre andre former for vinduer, som hører ind under Bygningspuljen. 

Bygningspulje til helårsboliger

Formålet med bygningspuljen er at opnå energibesparelser og energieffektiviseringer i helårsboliger. Energimæssige forbedringer i sommerhuse og fritidshuse vil således ikke kunne modtage tilskud i Bygningspuljens regí.

Mulighed for tilskud til mange boligtyper

Der er mulighed for at få midler fra Bygningspuljen til energiforbedringer til mange forskellige former for helårsboliger. Her er nogle af de boligtyper, som Bygningspuljen dækker.

 • Parcelhuse
 • Andelboligforeninger
 • Ejerlejligheder
 • Almene boliger
 • Boligforeninger ejet af aktieselskaber, anpartsselskaber mm.

Øvrige muligheder for tilskud til klimaskærm

Udover energioptimering af vinduer er der en række andre tiltag på positivlisten, når det drejer sig om klimaskærmen. Det gælder blandt andet:

 • Udvendig isolering af hulmur
 • Efterisolering af tag og loft
 • Isolering af terrændæk

3 former for energiforbedringer i Bygningspuljen

Ved siden af klimaskærmen er der to andre områder inden for energiforbedringer af boligen , som kan give tilskud via Bygningspuljen. Disse to områder handler om skift af varmekilder og om optimering af boligens drift. På positivlisten forekommer der blandt andet følgende indsatsområder. 

 • Skift af varmekilde til varmepumper
 • Mekanisk ventilation (varmegenvinding med varmeveksler)
 • Konvertering til vandbårent rumvarmeanlæg

Jo større behov jo større chance for tilskud

Jo større potentiale der er for energibesparelser i en helårsbolig, jo større chance er der for at få del i Bygningspuljen. Hvis du derfor kan dokumentere, at nye vinduer eller forbedringer på dine eksisterende vinduer kan give markant store besparelser i dit energi- og varmeforbrug, så har du ekstra gode chancer for at få del i bygningspuljens midler. 

Tilskud til energimærkning

Vurderingen af potentialet for energibesparelserne vil tage afsæt i den pågældende helårsboligs energimærkning. Hvis din bolig i øjeblikket ikke har noget energimærke, så er det værd at vide, at det faktisk også er inden for rammerne af Bygningspuljens formål, at der kan ydes tilskud til energimærkning. 

Er bygningspuljen en del af håndværkerfradraget?

Nej, det er bygningspuljen ikke. Bygningspuljen er en ny tilskudsmulighed, som Energistyrelsen administrerer. Håndværkerfradraget er et skattefradrag.

Den eneste ting, du skal være opmærksom på med hensyn til Håndværkerfradraget er, at du ikke kan ansøge Bygningspuljen om tilskud til arbejde, som allerede modtager midler via den såkaldte BoligJobordning, som Håndværkerfradraget også kaldes. Projektet må heller ikke modtage andre former for statsstøtte eller støtte fra EU midler.

Ansøgninger kan indsendes via portal på Energistyrelsens hjemmesiden fra og med d. 15. oktober. Der ca. 250 millioner i Bygningspuljen i 2021.